Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện các hướng dẫn về công tác tư vấn tâm lý học sinh và công tác xã hội trong trường học