[Đồng Tháp] Tập huấn công tác xã hội trường học năm học 2022-2023 huyện Châu Thành

Sáng ngày 16/9/2022, Phòng GDĐT tổ chức tập huấn về công tác xã hội trường học năm học 2022-2023 tại Hội trường trường THCS Cái Tàu Hạ

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Phòng GDĐT, Chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học và Trung học cơ sở; Cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện với tổng số gần 70 người tham dự.

dong-thap-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-truong-hoc-nam-hoc-2022-2023-huyen-chau-thanh
Bà Võ Thị Hoa, Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Công tác xã hội trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của nhà trường thông qua quá trình tác động vào 4 đối tượng: học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục. Công tác xã hội trở thành cầu nối giữa học sinh, gia đình, nhà trường nhằm giúp các em có điều kiện và phát huy khả năng học tập tốt nhất, phòng ngừa và giải quyết các vấn đề sức khỏe và tinh thần.

Nội dung tập huấn gồm 4 Chuyên đề: Chuyên đề 1. Khái quát chung về công tác xã hội trường học. Chuyên đề 2. Vai trò của công tác xã hội trường học trong trợ giúp học sinh. Chuyên đề 3. Quy trình triển khai công tác xã hội trường học. Chuyên đề 4. Kỹ năng công tác xã hội trường học.

Thời gian qua, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về hướng dẫn Công tác xã hội trong trường học nhằm hướng dẫn các nhà trường về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2019.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên chia sẻ, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện về vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ cho học sinh. Đồng thời cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh, đặc biệt là các nhóm trẻ em yếu thế, hướng dẫn các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.

dong-thap-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-truong-hoc-nam-hoc-2022-2023-huyen-chau-thanh
dong-thap-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-truong-hoc-nam-hoc-2022-2023-huyen-chau-thanh
dong-thap-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-truong-hoc-nam-hoc-2022-2023-huyen-chau-thanh
Báo cáo viên lớp tập huấn

Nguồn: Phòng GDĐT Châu Thành