Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý học trong trường học giai đoạn 2022-2024

Ngày 11/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tổ chức Good Neighbors International (GNI) vừa công bố văn kiện dự án hợp tác về “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024”.

Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024” được thực hiện tại  5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình và Thanh Hóa. Dự án nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ GDĐT và GNI để cùng đạt được mục tiêu trong chương trình hoạt động của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024.

Bo-giao-duc-va-gni
Vụ trưởng Vụ GD Chính trị và Công tác HSSV Phạm Hùng Anh và Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức GNI tại Việt Nam trao Văn kiện dự án hợp tác. 

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ GDĐT và GNI trong phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ học sinh trong trường học, góp phần xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng. Từ đó, tạo ra một môi trường thuận lợi trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

Trong khuôn khổ dự án, Bộ GDĐT và các đơn vị liên quan sẽ chủ trì thực hiện khảo sát, đánh giá, tổ chức hội thảo rà soát các văn bản liên quan về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Trong đó, nghiên cứu quy định rõ vai trò, nhiệm vụ, quy trình thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục. Nghiên cứu chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với bộ, ban ngành và các đơn vị, tổ chức liên quan để phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.

Dự án cũng tiến hành xây dựng và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Xây dựng các phòng tư vấn tâm lý học đường, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh xã hội. Đưa ra các tiêu chí hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý của các cơ sở giáo dục. Thông qua dự án các cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác tư vấn tâm lý trong trường học cũng có cơ hội được đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn. Cùng với đó, công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường cũng được đẩy mạnh.

Dự kiến, khi thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình và Thanh Hóa sẽ có khoảng 2.017 cơ sở giáo dục mầm non, 27.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; 3.704 trường học ở cấp học phổ thông được thu hưởng dự án. Nếu tính trên cả nước sẽ có khoảng 12.000 cơ sở giáo dục mầm non, 144.000 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; 25.400 trường học ở cấp học phổ thông được hưởng lợi từ dự án.

Box: Tổ chức GNI là tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập từ năm 1991 tại Hàn Quốc, hiện tại đang hoạt động tại 40 quốc gia trên thế giới tập trung vào phát triển cộng đồng và bảo vệ trẻ em. Tại Việt Nam, GNI chính thức mở chi nhánh từ năm 2005. Hiện nay, GNI đang triển khai 6 dự án phát triển cộng đồng tại 4 tỉnh gồm Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang và Thanh Hóa với hơn 16.000 trẻ em được bảo trợ và 200.000 người dân được hưởng lợi.

Trung tâm Truyền thông giáo dục – Bộ GDĐT