Tập huấn sử dụng tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Trong 2 ngày (20, 21/12), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Tập huấn có sự tham gia của khoảng 7000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học bao gồm ba cuốn là: Tài liệu hướng dẫn công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học; Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học; Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Quang cảnh tập huấn tại điểm cầu Hà Nội

Trong đó, Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học đường những kiến thức, kỹ năng trong tư vấn tâm lý, qua đó giúp giáo viên làm tốt hơn công tác phòng ngừa, tư vấn tâm lý cho các em học sinh, giúp các em vượt qua những khó khăn tâm lý của mình có sức khỏe tinh thần lành mạnh.

Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên các trường phổ thông về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh; hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.

Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học nhằm tăng cường chức năng, vai trò, bổn phận và trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em lao động sớm. Việc phòng ngừa và can thiệp đối với trẻ em lao động sớm cần sự tham gia phối hợp các ngành, các cấp đặc biệt là vai trò của nhà trường đối với vấn đề này là rất quan trọng.

Bộ tài liệu hướng dẫn công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Trong 2 ngày tập huấn, các cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học được tìm hiểu cụ thể về cấu trúc của tài liệu, được các tác giả, chuyên gia trực tiếp giải đáp những vấn đề vướng mắc trong công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học đánh giá cao việc tổ chức tập huấn, đồng thời khẳng định sự cần thiết ban hành tập tài liệu tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Đây là những tài liệu để hỗ trợ cho công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học.