Triển khai hiệu quả dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc UNICEF Việt Nam và tổ chức GNI tổ chức hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục”. Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh dự và phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá tầm quan trọng của các hoạt động trợ giúp mang tính chuyên nghiệp để phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi những tổn thương về tinh thần, hỗ trợ vật chất để học sinh có môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đặc biệt, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều học sinh phổ thông gặp phải các vấn đề về tâm lý thì tư vấn tâm lý học đường càng trở nên quan trọng hơn.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhân viên công tác xã hội trường học phải là người giúp học sinh thay đổi những hành vi không mong muốn và hỗ trợ các em khai thác, phát huy những điểm mạnh và thanh công trong học tập, giúp học sinh có khả năng định hướng nghề nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân. Công tác xã hội trường học có vai trò hỗ trợ công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống ma túy, phòng chống kỳ thị và phân biệt với những trẻ em yếu thế.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, trong giai đoạn 2015-2022, Bộ GDĐT đã ban hành một số văn bản liên quan đến tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học. Hằng năm, Bộ GDĐT cũng quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện các nhiệm vụ về công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. Phối hợp tích cực với các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế để triển khai thực hiện các hội thảo tập huấn, xây dựng các mô hình tư vấn học đường, xây dựng các ấn phẩm truyền thông…

Thứ trưởng nhận định, công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội tại trường phổ thông vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công việc này, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng, xã hội về chưa phong phú, đa dạng và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã đưa ra được nhiều vấn đề về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực cũng như mục tiêu, chiến lược để Bộ GDĐT nghiên cứu, triển khai hiệu quả hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường, sửa đổi một số văn bản để phù hợp hơn với thực tế.

Tiếp thu những ý kiến tham luận tại hội thảo  Bộ GDĐT sẽ nghiên cứu để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường học. Tổ chức các hội thảo, tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xa hội trong các cơ sở giáo dục cũng như chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.