Bộ GD&ĐT ban hành tờ rơi truyền thông công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Bộ GDĐT đã phê duyệt và ban hành tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT Hà Nội, TP HCM, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa về việc sử dụng tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục.

Cong-tac-xa-hoi-va-tu-van-tam-ly-hoc-duong

Thực hiện phối hợp giữa Bộ GDĐT và Tổ chức Good Neighbors International (GNI), Bộ GDĐT đã xây dựng Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học (Tờ rơi truyền thông) với mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Để đảm bảo sử dụng Tờ rơi truyền thông hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT lựa chọn 6 cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo đại diện vùng miền (2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 2 trường THPT), phát hành miễn phí tờ rơi bản PDF cùng 50 Tờ rơi bản cứng mỗi loại cho 6 cơ sở giáo dục đã lựa chọn ở trên.

Các đơn vị có thể tải bản PDF tại đây:

>>> Tờ rơi truyền thông về hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học

>>> Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội trong trường học

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại