Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường”