[Hà Nội] Phòng GDĐT Ba Vì Phối Hợp Với Phòng Lao Động TB&XH Tổ Chức Tập Huấn Công Tác Xã Hội Trong Trường Học Năm 2023

Phòng GDĐT Ba Vì phối hợp với Phòng Lao động TB&XH tổ chức tập huấn công tác xã hội trong trường học năm 2023.

Sáng nay ngày 9/8/2023, Phòng GDĐT Ba Vì tổ chức tập huấn công tác xã hội trong trường học cho CBQL và giáo viên phụ trách công tác xã hội trong các nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh:

ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023
ha-noi-phong-gddt-ba-vi-phoi-hop-voi-phong-lao-dong-tbxh-to-chuc-tap-huan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-nam-2023

Nguồn: Lệ Giang – Phòng GDĐT Ba Vì