Tham vấn chính sách về hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Ngày 11/8, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội thảo Tham vấn chính sách về hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.

Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; đại diện một số đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước; đại diện các Sở GDĐT cùng các cán bộ quản lý tại một số trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

tham-van-chinh-sach-hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-va-tu-van-tam-ly-trong-truong-hoc
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt nhận định: Trường học là nơi học sinh dành khá nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh hưởng lớn tới việc học tập và quyền của các em.

Để tăng cường phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, giải quyết các vấn đề đa dạng, phức tạp khác nhau ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của học sinh, đảm bảo hiệu quả và toàn diện của công tác giáo dục học thì việc triển khai hoạt động công tác xã hội, tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục là rất cần thiết.

Mặc dù đã có nhiều quan tâm, chú trọng bằng việc ban hành các chính sách, văn bản điều chỉnh các hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong thời gian qua nhưng thực tế triển khai chính sách về tư vấn tâm lý, công tác xã hội tại các trường phổ thông còn gặp nhiều hạn chế như các quy định của chính sách chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế; sự phối kết hợp giữa các bên liên quan còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; chế độ, vị trí việc làm cho đội ngũ thực hiện chưa có quy định cụ thể; hạn chế nguồn kinh phí triển khai…

tham-van-chinh-sach-hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-va-tu-van-tam-ly-trong-truong-hoc
Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt phát biểu khai mạc

Do đó, hội thảo tham vấn chính sách về hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học nhằm trao đổi kết quả rà soát chính sách và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục; tham vấn ý kiến các sở GDĐT, cơ sở giáo dục về chính sách hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học; đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách để triển khai hiệu quả hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học tại Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam cho biết: Với nhiều kinh nghiệm liên quan đến giáo dục và bảo vệ trẻ em, bắt đầu từ năm 2022, GNI đã được đồng hành cùng Bộ GDĐT trong dự án phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022-2024 với mong muốn giải quyết những vấn đề đang được Bộ GDĐT và xã hội quan tâm, chú trọng. Theo ông Park Dong Chul, việc xây dựng và phát triển chính sách không chỉ đơn thuần là nội dung, lý thuyết mà xuất phát từ nhu cầu và mong mỏi của chính học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến chính sách của hoạt động công tác xã hội và tâm lý trong trường học như phân công nguồn nhân lực, đội ngũ thực hiện, vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục; bố trí nguồn kinh phí thực hiện; hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện; vai trò về pháp lý, chính sách; cơ sở vật chất, xây dựng phòng tham vấn tâm lý; sự phối kết hợp giữa các bên liên quan trong quá trình triển khai công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.

tham-van-chinh-sach-hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-va-tu-van-tam-ly-trong-truong-hoc
Các đại biểu tham gia góp ý, trao đổi tại hội thảo

Nhấn mạnh sự cầu thị, lắng nghe và ghi nhận ý kiến góp ý, kiến nghị, giải pháp từ các đại biểu trong việc xây dựng chính sách, thực hiện, triển khai hoạt đông công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: Việc triển khai thực hiện hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý cần có sự tham gia, phối hợp của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT, phòng GDĐT, các chuyên gia về công tác xã hội, tư vấn tâm lý, đặc biệt là các cơ sở giáo dục. Các Sở GDĐT cần quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương và chỉ đạo triển khai trong các cơ sở giáo dục.

Trong thời gian tới Bộ GDĐT sẽ chú trọng nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc quản lý của Bộ GDĐT về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học được quy định. Trong đó tập trung tới các vấn đề về các nguồn lực triển khai, quy trình, nội dung và các bảng biểu đi kèm. Trong đó, nội dung hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, đề xuất vị trí việc làm tư vấn học sinh sẽ được chú trọng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch của Bộ GDĐT tại các địa phương. Tham mưu ban hành các văn bản, quy định về công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên có sự phối hợp triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện