Thỏa thuận hợp tác giữa BGDĐT & Tổ chức Room To Read Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về Thực hiện chương trình Hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục các kỹ năng cơ bản nhằm đạt được các phẩm chất, năng lực quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS và THPT giai đoạn 2022-2030