Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý tại cơ sở giáo dục cho giáo viên

Ngày 2-3/11, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Tập huấn sử dụng tài liệu và bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 5.500 cán bộ, giáo viên tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

tap-huan-boi-duong-ky-nang-tu-van-tam-ly-tai-co-so-giao-duc-cho-giao-vien
Các đại biểu dự tập huấn

Phát biểu khai mạc tập huấn, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt nhận định: Trường học là nơi học sinh dành nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh hưởng lớn tới việc học tập và quyền của các em. Chính vì vậy, công tác tư vấn tâm lý học đường có vai trò quan trọng.

Trong giai đoạn 2015-2022, Bộ GDĐT đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, thực hiện liên quan đến công tác tư vấn tâm lý trong trường học. Cùng với đó là các văn bản, kế hoạch, chương trình, dự án khác về công tác tư vấn tâm lý học đường.

Hằng năm, Bộ GDĐT quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn tâm lý học đường; Phối hợp tích cực với các bộ ngành, tổ chức để triển khai thực hiện các Hội thảo, tập huấn, khảo sát, thí điểm mô hình tư vấn học đường, biên soạn tài liệu hướng dẫn, xây dựng các ấn phẩm truyền thông…

tap-huan-boi-duong-ky-nang-tu-van-tam-ly-tai-co-so-giao-duc-cho-giao-vien
Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh đó, mặc dù có vai trò hết sức quan trọng nhưng trong thực tế triển khai hiện nay, theo quy định, trong các trường học chưa có vị trí việc làm dành cho công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên được tổ chức. Quy trình triển khai thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học nhiều nơi chưa được thực hiện đúng.

Do đó, Quyền Vụ trưởng Trần Văn Đạt nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn này mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học; bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác này tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn sử dụng tài liệu mô hình dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với GNI và các tổ chức liên quan thí điểm mô hình dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học tại một số tỉnh/thành. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ học sinh trong trường học.

tap-huan-boi-duong-ky-nang-tu-van-tam-ly-tai-co-so-giao-duc-cho-giao-vien
Các chuyên gia tập huấn tại hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn này, các cơ sở giáo dục tham khảo cách thức triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường, giúp cán bộ giáo viên có thêm công cụ để thực hiện ngày càng tốt hơn hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác thực hành đối với các chuyên đề được các chuyên gia tập huấn đề ra. Những kiến thức được đề cập tại hội nghị, được các đại biểu tiếp thu, áp dụng thực tế tại cơ quan, đơn vị để qua đó, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nêu các ý kiến, giải pháp tháo gỡ để nội dung tập huấn được thực hiện hiệu quả trong thực tế.