Xây dựng áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Nhằm mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, Bộ GDĐT đã phối hợp với chức Good Neighbors International (GNI)xây dựng Áp phích truyền thông về công tác xã hội và áp phích truyền thông về tư vấn tâm lý trong trường học.

Để áp phích được lan toả rộng rãi, Bộ GDĐT đã có văn bản đề nghị các Sở GDĐT đăng tải trên website của Sở GDĐT, của các cơ sở giáo dục phổ thông và truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Hình ảnh một phần áp phích

Đồng thời khuyến khích các Sở GDĐT in Áp phích bản màu và phát hành miễn phí cho các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc chỉ đạo các trường in áp phích để truyền thông tại trường.

Thời gian qua, Bộ GDĐT đã triển khai nhiều nhiệm vụ, hoạt động nhằm tăng cường công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.

Cụ thể, đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục trong cả nước tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường; tổ chức thí điểm mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học ở các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, biên soạn và phê duyệt Tài liệu hướng dẫn thí điểm mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông; biên soạn và phê duyệt Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học; biên soạn và phê duyệt Tài liệu Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học…

Tải Áp phích tại đây >>