Tăng cường năng lực tư vấn tâm lí học đường cho giáo viên chủ nhiệm

Từ ngày 6 – 8/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Khóa tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn tâm lí học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học.

Tham dự tập huấn có Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt; đại diện các Cục; Vụ liên quan thuộc Bộ GDĐT; đại diện Tổ chức Room to Read; các sở GDĐT, các chuyên gia, cùng nhóm giáo viên cốt cán đến từ ba tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau.

Các đại biểu dự tập huấn

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GDĐT và Tổ chức Room to Read triển khai Chương trình Hỗ trợ tư vấn tâm lí học đường và Giáo dục các kĩ năng cơ bản nhằm đạt được các phẩm chất năng lực quy định trong Chương trình Giáo dục  phổ thông 2018 cấp THCS và THPT, giai đoạn 2022-2030.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt nhận định: Trong hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam, giáo viên chủ nhiệm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý lớp học và hỗ trợ học sinh. Giáo viên chủ nhiệm là người đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và đào tạo học sinh trong lớp học. Đối với công tác tư vấn tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa các vấn đề tâm lý của học sinh cũng như phát hiện và hỗ trợ học sinh có khó khăn tâm lý.

Theo ông Đạt, trong giai đoạn 2015-2023, Bộ GDĐT đã ban hành một số văn bản liên quan đến công tác tư vấn tâm lý trong trường học. Hằng năm, Bộ GDĐT cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn tâm lý học đường; Phối hợp tích cực với các bộ ngành như Bộ LĐTBXH, TW Đoàn, các tổ chức quốc tế như UNICEF, GNI, Room to Read,… để triển khai thực hiện các hội thảo, tập huấn, khảo sát, thí điểm mô hình tư vấn học đường, biên soạn tài liệu hướng dẫn, xây dựng các ấn phẩm truyền thông.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt phát biểu tại tập huấn

Nhằm nâng cao năng lực tư vấn tâm lí học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học. Bộ GDĐT phối hợp với Tổ chức Room to Read Việt Nam biên soạn “Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học” và tổ chức Tập huấn thí điểm cho 3 Sở GDĐT Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn và hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học (THCS và THPT) thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ trao đổi, tương tác, lắng nghe chuyên gia chia sẻ những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, những tình huống thực tiễn gặp phải tại các nhà trường. Từ đó, cán bộ, giáo viên nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.