471 ứng viên tham dự Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức khai mạc Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dự buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định: Kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp cơ bản, quan trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam đang từng bước đi vào nền nếp và đang từng bước phát triển theo định hướng tiếp cận theo khu vực và quốc tế.

Đại biểu và ứng viên tham dự khai mạc Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023

Theo Thứ trưởng, để công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện ngày càng có hiệu quả thì số lượng và chất lương đội ngũ các cán bộ chuyên trách làm công tác bảo đảm chất lượng, nhất là các đánh giá viên và kiểm định viên phải được bồi dưỡng và nâng cao.

Hiện nay, cả nước có hơn 3.000 người đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, tuy nhiên mới chỉ có 346 người được cấp thẻ kiểm định viên. Do đó, yêu cầu và nhu cầu có được đội ngũ kiểm định viên có năng lực, đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng hiện nay và trong giai đoạn tới là vấn đề cấp thiết.

Để tổ chức thực hiện kỳ sát hạch, bảo đảm đúng theo các nguyên tắc của kiểm định, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Hội đồng sát hạch kiểm định viên năm 2023 bám sát các quy định hiện hành đảm bảo tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật, trung thực, công khai và minh bạch.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023

Kỳ sát hạch kiểm định viên năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày (8, 9/12) với 471 ứng viên đăng ký tham gia. Các ứng viên sẽ trải qua 2 phần thi: lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm, trong thời gian 60 phút; phần thi thực hành theo hình thức tự luận làm bài trong thời gian 120 phút.

Hội đồng sẽ tổ chức công tác chấm thi và dự kiến công bố kết quả cuối vào tháng 12/2023. Theo kế hoạch dự kiến trong năm 2024, Bộ GDĐT cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ sát hạch kiểm định viên.