Tham vấn chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp

Ngày 15/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo Tham vấn chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập, đại diện phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong 10 năm trở lại đây, khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Do nhu cầu cao về lao động ở một số tỉnh, thành phố phát triển nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất dẫn tới gia tăng dân số cơ học, kéo theo nhu cầu thiết yếu về giáo dục, đặc biệt là nhu cầu gửi trẻ mầm non của công nhân.

Quang cảnh hội thảo

Theo tổng hợp thống kê sơ bộ từ báo cáo của các địa phương, cả nước có 212 đơn vị cấp huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập với 14.204 cơ sở giáo dục mầm non (3.175 trường công lập, 1.991 trường ngoài công lập và 9.038 cơ sở độc lập ngoài công lập). Các cơ sở này huy động hơn 1,7 triệu trẻ em, trong đó đa số trẻ em con công nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập ngoài công lập.

Để hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn để các địa phương đầu tư phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn; tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất theo các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp.

Các chính sách đảm bảo ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo Luật Giáo dục 2019 như: Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp; Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cùng với đó, chính sách xã hội hóa, theo các quy định chung, trong đó quy định trách nhiệm của UBND bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đối với giáo dục mầm non.

Đồng thời, chính sách đặc thù đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung nhiều lao động quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Theo đánh giá, chính sách hỗ trợ đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp đã giúp cha mẹ trẻ là công nhân có thêm chi phí để lựa chọn gửi trẻ ở những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đảm bảo chất lượng cũng như các điều kiện an toàn đối với trẻ.

Tham luận tại hội thảo, đại diện cơ sở giáo dục mầm non đã nêu ra một số khó khăn khi thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp. Trong đó, có những khó khăn liên quan việc xác nhận tiêu chuẩn, đối tượng, hồ sơ của cha mẹ trẻ tại các nhà máy, xí nghiệp để trẻ cũng như giáo viên mầm non được hưởng hỗ trợ theo quy định.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng trẻ em là con công nhân, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Kết luận hội thảo, bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cho biết: Trong thời gian tới Bộ GDĐT tiếp tục thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tới các cấp quản lý triển khai thực hiện chính sách, các đối tượng thụ hưởng; tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng và các quy định về thủ tục hồ sơ…

Để chính sách được thực hiện kịp thời, cần có sự chung tay của các Bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn các cấp để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc xác nhận nơi làm việc của cha mẹ làm việc tại khu công nghiệp, đảm bảo chế độ cho trẻ em và tạo điều kiện để giáo viên mầm non đủ điều kiện được hưởng chính sách.