Tiếp tục phối hợp hiệu quả công tác pháp chế giữa Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp

Ngày 19/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa hai Bộ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo. Điều đó đòi hỏi phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng về giáo dục, đào tạo thành quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức, hoạt động giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường công tác pháp chế, nâng cao hiệu quả công tác này trong ngành giáo dục là một trong những yếu tố quyết định; việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ GDĐT với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong công tác pháp chế là một trong các giải pháp quan trọng.

Theo báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa hai Bộ, năm 2023, công tác phối hợp giữa hai Bộ được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác pháp chế như công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); pháp điển, hợp nhất… Các đơn vị chức năng của hai Bộ đã có sự phối hợp, gắn kết và có hiệu quả trong công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác pháp chế của ngành giáo dục.

Năm 2023, Bộ GDĐT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án, dự thảo VBQPPL liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Bộ Tư pháp đã cử lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị chức năng có liên quan tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập nhiều dự án, dự thảo do Bộ GDĐT chủ trì soạn thảo; góp ý, thẩm định các Điều ước quốc tế do Bộ GDĐT đề xuất trước khi trình Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó, Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023, Bộ GDĐT thành lập đoàn kiểm tra công tác pháp chế đối với các sở, trường có đại diện của Bộ Tư pháp. Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra các văn bản liên quan đến giáo dục do HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; công tác pháp chế một cách hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc hai Bộ đã trao đổi, thảo luận, góp ý về công tác tuyên truyền pháp luật; xây dựng tài liệu, triển khai các nội dung liên quan đến chương trình giảng dạy trong các nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ pháp chế; công tác thanh, kiểm tra thực hiện các công tác liên quan đến pháp chế tại các địa phương trong ngành giáo dục…

Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp hai Bộ năm 2024

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhận định: Đối với công tác pháp chế, hai Bộ đã có những phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chất lượng hoàn thành công tác pháp chế được nâng lên rõ rệt.

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Bộ GDĐT trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị các đơn vị hai Bộ bám sát nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp, thường xuyên trao đổi, thực hiện nghiêm túc để đạt được các mục tiêu của kế hoạch đề ra.     

Tại hội nghị, Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp đã ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2024 với các nội dung cụ thể.