Cựu giáo chức đóng góp ý kiến xây dựng Luật Nhà giáo

Ngày 20/12, Hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Luật Nhà giáo với chủ đề “Những vấn đề xây dưng Luật Nhà giáo”.

Dự hội thảo có nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ GDĐT; TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT); các nhà khoa học, quản lý giáo dục, chuyên gia và các hội viên.

Các đại biểu dự hội thảo

Hội thảo nhằm góp ý, bổ sung, kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần thiết đưa vào nội dung của Luật Nhà giáo hướng tới xây dựng đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, tạo điều kiện cho nhà giáo phát triển và khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh của nhà giáo.

Những góp ý tại hội thảo dựa trên cơ sở 5 chính sách xây dựng Luật Nhà giáo được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 7/7/2023, gồm: Định danh nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục tích cực đóng góp, cho ý kiến về định hướng nội dung Luật Nhà giáo, đồng thời nêu lên những bất cập, vướng mắc trong quản lý nhà nước về nhà giáo, từ đó đề xuất những nội dung cần đưa vào Luật để giải quyết.

Trao đổi về quan điểm, định hướng trong quá trình xây dựng Luật Nhà giáo, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó nhà giáo là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người. Chính vì vậy, sự cần thiết phải đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo, từ đó có quan điểm xây dựng Luật, các chính sách trong Luật Nhà giáo, dư thảo khung cấu trúc của Luật Nhà giáo và lộ trình triển khai xây dựng Luật trong thời gian tới.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ GDĐT trao đổi tại hội thảo

Tại hội thảo, các thành viên Hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ GDĐT, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đã thảo luận, trao đổi, góp ý cho dự thảo xây dựng Luật Nhà giáo. Các ý kiến tham góp tại hội thảo xoay quanh các vấn đề cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng Luât Nhà giáo; chế độ đãi ngộ, tiền lương; độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non; công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đang công tác ở miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo…