Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Ngày 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai và Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT các Sở GDĐT có nhiều thí sinh tham gia và đạt giải cao

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động được Bộ GDĐT tổ chức hàng năm. Đây là một trong nhiều hoạt động của ngành Giáo dục nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đữ, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, sâu rộng và sáng tạo.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên. Đây cũng là dịp để các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo; các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ đó lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt phát biểu tổng kết cuộc thi

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt nhấn mạnh: Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Biểu dương 90 em học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, thanh niên xuất sắc đã vượt qua hơn 2,1 triệu thí sinh đoạt giải cao trong Cuộc thi năm nay, Vụ trưởng Trần Văn Đạt mong muốn, mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, thanh niên xuất sắc sẽ tiếp tục lan toả trong toàn ngành và toàn xã hội, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt trao Bằng khen cho các cá nhân đạt giải

Sau hơn 3 tháng tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài với 2.133.658 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có  hơn 900 thí sinh đang là du học sinh ở nước ngoài dự thi.

Chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ, em Vũ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 12A, Trường THPT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình cho biết: Qua cuộc thi này, bản thân em cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của cả nước. Là những đoàn viên trẻ, là nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, những lớp đi sau như chúng em cần phải có những ý tưởng, sáng kiến làm theo lời Bác gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Nguyễn Thị Nhung trao giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cho các thí sinh đoạt giải.