Hoàn thiện báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam với ASEAN

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF).

Hội thảo có sự tham dự của đại diện đến từ các Bộ, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, thành viên Hội đồng tư vấn, thẩm định, các chuyên gia.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học chủ trì hội thảo

Khung tham chiếu các trình độ ASEAN được thành lập vào năm 2013 dưới sự bảo trợ của chương trình hợp tác kinh tế (ECWP) trong khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia – Newzealand (AANZFTA) để thực hiện nhiệm vụ phát triển các trình độ của khu vực ASEAN.

Khung tham chiếu AQRF là một khung tham chiếu chung đóng vai trò như là một công cụ để so sánh các trình độ giáo dục giữa các quốc gia thành viên ASEAN với mục tiêu: Hỗ trợ việc công nhận các trình độ; khuyến khích việc phát triển các khung trình độ phù hợp để có thể hỗ trợ việc học tập suốt đời; khuyến khích phát triển các cách tiếp cận ở cấp độ quốc gia để có thể đánh giá kết quả học tập bên ngoài hệ thống giáo dục chính quy; thúc đẩy và khuyến khích tính di động của giáo dục và của người học; hỗ trợ quá trình chuyển dịch lao động; nâng cao hiểu biết về hệ thống các trình độ; thúc đẩy chất lượng của các hệ thống trình độ đào tạo.

Việt Nam bắt xây dựng Khung trình độ quốc gia từ năm 2016 theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hai tiểu khung về các trình độ thuộc giáo dục đại học và các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp với 8 bậc trình độ với chuẩn đầu ra theo từng trình độ tương ứng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thuỷ phát biểu tại hội thảo

Ngày 30/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 với mục đích triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đối với các trình độ của giáo dục đại học để xây dựng, phê duyệt chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học nhằm đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Theo đó, Bộ GDĐT được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đối với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu các trình độ ASEAN (AQRF).

Căn cứ Quyết định của Chính phủ, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong đó có nhiệm vụ xây dựng báo cáo tham chiếu đối với các trình độ của giáo dục đại học giữa Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Đại diện Ban soạn thảo báo cáo công tác xây dựng tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)

Ngày 11/12/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn giao Bộ GDĐT làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phố hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp và đệ trình báo cáo tham chiếu VQF với AQRF tới Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

Cho tới nay trong khu vực ASEAN đã có 4 quốc gia đã được Ủy ban tham chiếu AQRF thông qua Báo cáo tham chiếu bao gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia. Các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma và Brunei đang xây dựng báo cáo tham chiếu thành phần.

Phát biểu tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thuỷ cho biết: Dưới sự hướng dẫn của Ủy ban tham chiếu AQRF, sự góp ý trực tiếp của các chuyên gia trong nước và quốc tế, sự tham gia tích cực của các bên liên quan, đến nay Bộ GDĐT đã hoàn thiện việc xây dựng 6 tiêu chí đầu của báo cáo tham chiếu trong đó đã tích hợp cấu phần Giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều ý kiến trao đổi của đại biểu được ghi nhận tại hội thảo

Báo cáo mô tả hệ thống giáo dục và đào tạo tại Việt Nam, các cơ quan chịu trách nhiệm cho các vai trò và chức năng khác nhau, hệ thống trình độ và các cơ chế đảm bảo chất lượng trình độ. Báo cáo phân tích các đặc điểm khái niệm và kỹ thuật của VQF và AQRF để xác định các khía cạnh quan trọng của sự tương đồng và khác biệt, thông qua đó xác định tính tương đồng giữa hai khung trình độ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan đã góp ý đối với dự thảo Báo cáo tham chiếu VQF và AQRF. Tập trung vào một số vấn đề như: Cơ sở pháp lý của một số thông tin trong báo cáo; thống nhất các đơn vị đo lường trong báo cáo; hệ thống văn bằng chửng chỉ; chuẩn chương trình đào tạo các khối ngành liên hệ với khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)…

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Ban soạn thảo ghi nhận đầy đủ trong quá trình hoàn thiện báo cáo.