Tổng kết nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng Bộ GDĐT năm 2023

Chiều 28/12, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng – Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Bộ GDĐT tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Bộ, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, định hướng. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là: “ Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ” và đạt được kết quả quan trọng.

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Bộ có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng. Đảm bảo sự lãnh đạo tập thể, gắn trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội.  

Trong năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Ban thường vụ đã quyết liệt chỉ đạo để tăng số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là đối với đảng viên là cấp ủy viên và là người đứng đầu cấp ủy; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể…

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá: Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát đã có những chuyển biến tích cực, nơi nào có kiểm tra, giám sát thì nơi đó có sự khởi sắc. Nhiều tổ chức đảng đã có những chuyển biến rất tốt trong nhận thức, hiểu rõ những vấn đề cần lãnh đạo, với tinh thần tự phê bình rất cao, để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, Thứ trưởng nhấn mạnh: Cần quán triệt làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, người đứng đầu cần thể hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt công tác dân vận, có chuyên môn và phương pháp, cách thức, nội dung để sâu sát với đảng viên. Tiếp tục thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, thể hiện công khai, minh bạch rõ ràng, phát huy dân chủ, bàn luận, thảo luận đúng quy định.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên

Đồng thời, phát huy sức mạnh của tập thể; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát; kiện toàn công tác nhân sự cho phù hợp; làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện, nội dung trong nhiệm kì tới; phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng chỉ đạo tốt các Cục, vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên và trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2023 và trong 5 năm công tác liên tục.