Cẩm nang hỏi đáp chính sách giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành “Cẩm nang hỏi đáp thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP”.

Ngày 8/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó tại các Điều 5, 8, 10 quy định chính sách đặc thù đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Điểm đặc biệt của các chính sách này là mức hỗ trợ cụ thể do các tỉnh/thành phố quyết định thực hiện tại địa phương.

Sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách, đến nay hầu hết các tỉnh/thành phố đã ban hành văn bản theo thẩm quyền quy định mức hỗ trợ cụ thể và hướng dẫn các cấp quản lý triển khai thực hiện chính sách. Kinh phí hỗ trợ đã tới đối tượng thụ hưởng gồm: trẻ em là con công nhân, giáo viên mầm non ngoài công lập và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách ở địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc về cách xác định đối tượng, địa bàn được hưởng chính sách, thủ tục thực hiện, một số cha mẹ trẻ chưa hiểu rõ về chính sách để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ…

Nhằm phổ biến chính sách pháp luật về giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, các cấp quản lí trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng “Cẩm nang hỏi đáp thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP”.

Tài liệu này khái quát các chính sách đã được ban hành, mức hỗ trợ cụ thể của các tỉnh / thành phố và giải đáp một số câu hỏi giúp cha mẹ trẻ, cán bộ quản lí, giáo viên mầm non và cán bộ quản lí giáo dục các cấp giúp việc triển khai chính sách bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và đúng các quy định của pháp luật.

Tài liệu có sự hỗ trợ kỹ thuật, góp ý của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) và các tổ chức, cá nhân.