Hơn 5.800 thí sinh dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024

Trong 2 ngày (5, 6/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024.

Cụ thể, ngày 5/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 6/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024 là 5.819 thí sinh, tăng 1.230 thí sinh so với năm học 2022-2023. Trong tổng số 12 môn thi của kỳ thi này, Ngữ văn và Tiếng Anh là các môn có nhiều thí sinh dự thi nhất, với số lượng lần lượt là 648 và 639 thí sinh. Kỳ thi sẽ có 68 Hội đồng coi thi với tổng số403 phòng thi.

Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông 2006 và hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT.

Trước đó, ngày 10/10/2023, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT về Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia (thay thế Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT) với nhiều điểm mới. Trong đó, Quy chế quy định số lượng thí sinh dự thi mỗi môn thi của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh.

Quy chế này cũng quy định thay việc tổ chức buổi thi thực hành trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bằng việc đề thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm, thực hành.

Quy chế mới cũng tăng tỷ lệ thí sinh đoạt giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, bảo đảm phù hợp với quy định của các Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% thí sinh đoạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Đáng chú ý, Quy chế mới đã bổ sung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải. Điều này giúp các em có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia kỳ thi.

Theo Thông tư 17, hằng năm, Bộ GDĐT tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia) và kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic).

Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.