Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2023

Ngày 5/1, Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các công đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ GDĐT.

Năm 2023, Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra có chất lượng, hiệu quả, chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan Bộ. Đến nay, Công đoàn cơ quan Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2023, tạo nên môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm trong cơ quan, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị trong cơ quan Bộ GDĐT.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT Trịnh Hoài Thu phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Công đoàn đã chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện để mỗi công đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ quan Bộ đã tiếp nhận các kiến nghị của đoàn viên công đoàn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trong cơ quan Bộ; công đoàn đã báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo các đơn vị tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của đoàn viên công đoàn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ và Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ đã duy trì đều đặn chế độ họp hàng tháng để triển khai chỉ đạo các hoạt động công đoàn tích cực, hiệu quả. Các phong trào thi đua tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, thúc đẩy hoạt động chuyên môn.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT Nguyễn Sinh Thành báo cáo tại hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế trong năm qua, năm 2014, toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan Bộ tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả công tác công đoàn, nhằm nâng cao hơn nữa vị thế tổ chức công đoàn, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến cũng như những kết quả đạt được của Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT khi điều kiện môi trường mang tính đặc thù công tác công đoàn tại cơ quan Bộ GDĐT được thực hiện bởi các cán bộ kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách công tác công đoàn. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công đoàn trong hoạt động của các cơ sở, đơn vị, cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam lưu ý về các vấn đề nhân sự công tác công đoàn, kinh phí hoạt động, tổ chức hoạt động công đoàn trong năm…

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT

Tại hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở, công đoàn viên đã tham gia tham luận, chia sẻ, nêu các đề xuất liên quan đến chế đội công đoàn, công tác cán bộ, công tác tuyên truyền, trách nhiệm của công đoàn viên, tham gia phong trào công tác công đoàn… để công tác Công đoàn Cơ quan Bộ trong những năm tới đạt kết quả cao hơn.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT đã công bố quyết định khen thường và trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động công đoàn năm 2023.