Triển khai hoạt động thi đua năm học 2023-2024 Cụm thi đua số 1

Ngày 16/1, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Cụm thi đua số 1, Bộ GDĐT.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh, đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, lãnh đạo 5 Sở GDĐT thuộc cụm thi đua số 1.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì tại điểm cầu Bộ GDĐT

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá: Cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ với những lợi thế rất vượt trội, các đơn vị đã bám sát chương trình chỉ đạo, tham mưu với địa phương và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2022-2023.

Theo Thứ trưởng, với quan điểm đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, các thành phố trực thuộc trung ương đã chú trọng đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo. Năm học 2022-2023, quy mô mạng lưới trường lớp tại 5 thành phố được ổn định và phát triển vững chắc cả về cơ cấu và loại hình trường lớp từng bước khắc phục tình trạng quá tải về trường lớp.

Năm học 2022-2023, tiếp tục thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, giáo dục mầm non của các thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung, phương pháp giáo dục tiên tiến phù hợp tình hình địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 6 điểm cầu

Đối với giáo dục phổ thông đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học tập đại trà của học sinh các cấp tại 5 thành phố khá đồng đều; đặc biệt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

‘‘Kết thúc năm học 2022-2023, các đơn vị thuộc Cụm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần tạo sự chuyển biến về giáo dục trên địa bàn 5 thành phố”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được của năm học trước, của 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong của ngành Giáo dục với chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục các thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, kỹ năng sống, xây dựng văn hóa học đường, xây dựng trường học an toàn hạnh phúc.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; tổ chức nghiên cứu, tập huấn các văn bản mới về công tác thi đua, khen thưởng có hiệu lực trong năm 2024; tiếp tục triển khai thiết thực có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động…

Sau khi có sự thống nhất, các Sở GDĐT trong Cụm thi đua số 1 cam kết thực hiện các nội dung thi đua: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2023-2024 linh hoạt, phù hợp với tình hình tại địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua ‘‘Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập’’.

Tại Hội nghị, các Sở GDĐT đã trình bày các tham luận, trao đổi, nêu các khó khăn, đề xuất các giải pháp, chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay để lan tỏa trong toàn cụm.