Chương Trình Đào Tạo: Thực Hành Tâm Lý Học Đường (Khoá 4)

Chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên viên tâm lý, chuyên viên tâm lý học đường các kiến thức, kỹ năng liên quan tới tâm lý học đường, bao gồm những vấn đề chung, kỹ năng tham vấn, phòng ngừa đảm bảo nguyên tắc đạo đức nghề, kỹ năng nhận diện & phân biệt các khó khăn tâm lý, khó khăn học tập, cũng như kỹ năng làm việc với học sinh gặp khó khăn qua việc sử dụng các công cụ đánh giá, sàng lọc.

Thông qua chương trình đào tạo, học viên có cơ hội thực hành có hướng dẫn theo nhóm nhỏ, được vận dụng những kiến thức, kỹ năng được giảng dạy trong khoá học vào thực tiễn, có khả năng tổ chức và thực hiện các ca tham vấn, chương trình phòng ngừa tại trường học một cách khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Thông tin khóa học:
📌 Khai giảng: 09/03/2024
🍀 Hình thức: Online qua Zoom

Nội dung đào tạo:

🖍️ HỌC PHẦN 1: THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ TÂM LÝ TRONG NHÀ TRƯỜNG
🖍️ HỌC PHẦN 2: NHẬN DIỆN VÀ LÀM VIỆC VỚI HỌC SINH CÓ KHÓ KHĂN TÂM LÝ
🖍️ HỌC PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN TÂM LÝ
🖍️ HỌC PHẦN 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (PHỤ HUYNH, GIÁO VIÊN, NHÀ TRƯỜNG)
🖍️ HỌC PHẦN 5: THAM VẤN PHÒNG NGỪA TRONG BỐI CẢNH HỌC ĐƯỜNG
GV giảng dạy các học phần từ 1 đến 5: PGS.TS. Trần Thành Nam, PGS. TS Trần Văn Công, TS. Lê Nguyên Phương, NCS. Nguyễn Thị Diệu Anh, NCS. Nguyễn Thị Phương
🖍️ HỌC PHẦN 6: THỰC HÀNH CÓ GIÁM SÁT
🧐 THỰC HÀNH TỔNG HỢP CÓ GIÁM SÁT
— Hướng dẫn và giám sát thực hành trên lớp/thực hành tổng hợp: PGS. TS. Trần Văn Công, TS. Lê Thị Mai Liên & Nhóm chuyên viên Viện Tâm lý Việt — Pháp

🌈 Đăng ký tư vấn và tham gia khoá học: https://forms.gle/Mh69SirSvBfpx3xH8