Thí điểm giáo dục kỹ năng công dân số tại 44 trường tiểu học

GD&TĐ – TPHCM sẽ thí điểm triển khai giáo dục kỹ năng công dân số tại 44 trường tiểu học với 56.298 học sinh sẽ được thụ hưởng.

Tiết hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường tiểu học Phú Thọ (quận 11).

Tiết hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường tiểu học Phú Thọ (quận 11).

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2023-2024 sẽ thí điểm triển khai giáo dục kỹ năng công dân số tại 44 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Mỗi quận, huyện và TP Thủ Đức chọn 2 trường để thực hiện thí điểm. Từ năm học 2024-2025, thành phố sẽ mở rộng triển khai đến 100% trường tiểu học trong thành phố.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết nội dung giáo dục kỹ năng công dân số giúp hình thành và phát triển 5 thành phần năng lực tin học cho học sinh.

Cụ thể là sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng xử phù hợp trong môi trường số; Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; Hợp tác trong môi trường số thông qua các chủ đề nội dung.

Sở cũng yêu cầu các giáo viên khi giảng dạy, cần kết hợp và trực tiếp phát triển ba năng lực chung cho học sinh: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Ngoài ra, sở cũng hướng dẫn các nhà trường cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giáo dục kỹ năng công dân số.

Trong đó, khuyến khích giáo viên sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và tính chủ động của học sinh; Yêu cầu học sinh không chỉ đề xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua sản phẩm số.

Với một số chủ đề liên quan trực tiếp đến lập luận, suy diễn logic, tư duy thuật toán và giải quyết vấn đề thì không nhất thiết phải sử dụng máy tính…

Được biết, trong tháng 3/2024, Sở GD&ĐT TP sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên 44 trường thí điểm học. Vào tháng 8/2024, công tác tập huấn sẽ được triển khai đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên của các trường tiểu học còn lại, đảm bảo mở rộng triển khai giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh tiểu học toàn thành phố.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP cũng sẽ tổ chức ít nhất 1 đợt học tập trao đổi kinh nghiệm về giáo dục kỹ năng công dân số cho đội ngũ tại một tỉnh thành khác; tổ chức ít nhất 1 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cấp thành phố về triển khai giáo dục kỹ năng công dân số.

Để thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh tiểu học, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các địa phương, nhà trường tăng cường đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng việc phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng; hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số ở tiểu học,…