10 sinh viên Trường Đại học Hùng Vương được kết nạp Đảng dịp 19/5

GD&TĐ – Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 sinh viên ưu tú của Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) đã được kết nạp Đảng.

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra tại Trường Đại học Hùng Vương.

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra tại Trường Đại học Hùng Vương.

10 sinh viên thuộc các Chi bộ: Khoa Nông lâm ngư, Khoa Kinh tế & QTKD, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non của Trường Đại học Hùng Vương.

Đây là những sinh viên luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, thể hiện được vai trò nòng cốt trong hoạt động của chi đoàn, lớp và nhà trường, được tập thể tín nhiệm, xếp loại rèn luyện xuất sắc, đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập…

Những tiêu chuẩn này đã khẳng định rất rõ phương châm “coi trọng chất lượng” trong phát triển đảng viên từ nguồn sinh viên của trường. Đây đồng thời là những “quy chuẩn” bảo đảm trong công tác tạo nguồn, lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, qua đó có tác dụng khuyến khích mọi sinh viên cùng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu.

Việc phát triển đảng viên trong sinh viên không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương mà còn góp phần quan trọng trong việc khuyến khích sinh viên tích cực phấn đấu và rèn luyện trong thời gian học tập tại nhà trường, trở thành những công dân có ích trong tương lai.