Category Archives: Dự án TVTLTH & CTXHTH

Bộ GD&ĐT ban hành tờ rơi truyền thông công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Bộ GDĐT đã phê duyệt và ban hành tờ rơi truyền thông về công tác...

Đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục kỹ năng cơ bản cho học sinh

Chiều 9/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức Room...

Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý học trong trường học giai đoạn 2022-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tổ chức Good Neighbors International (GNI) vừa...

Thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội

Ngày 25/3, Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về...