Category Archives: Nghiên cứu – Báo cáo

Báo cáo: Trẻ em ngoài nhà trường – Nguyên cứu của Việt Nam

Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng...

Sự sẵn sàng cho giáo dục trẻ khuyết tật nghiên cứu tại 8 tỉnh ở Việt Nam

Từ đầu những năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành xây dựng các...