Chính Sách Bảo Mật

Tài liệu này cung cấp cho người dùng (người truy cập và sử dụng website) chính sách liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư của người dùng.

ĐIỀU 1: THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Thu thập tự động

Website thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của người dùng như: loại trình duyệt, các trang người dùng truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng,… cho mục đích phân tích thông tin, phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.

1.2. Thu thập từ các khai báo của người dùng

Các thông tin do người dùng khai báo cho website trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, liên hệ,… cũng sẽ được website lưu trữ phục vụ công việc mở rộng phạm vi thông tin hữu ích cung cấp người dùng sau này.

1.3. Thu thập thông tin thông qua việc đặt cookies

Khi người dùng truy cập website, website sẽ đặt một số tệp dữ liệu gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của người dùng.

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại trong thời gian dài để thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu email của người dùng trong trang đăng nhập để người dùng không phải nhập lại.

1.4. Thu thập và lưu trữ thông tin trong quá khứ

Người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên, website sẽ lưu lại những thông tin được thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

ĐIỀU 2: LƯU TRỮ & BẢO VỆ THÔNG TIN

Các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của website.

Website bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng bằng các hình thức như: mật khẩu, tường lửa, mã hóa cùng các hình thức thích hợp khác và chỉ cấp phép việc truy cập và xử lý dữ liệu cho các đối tượng phù hợp.

Mật khẩu của người dùng được lưu trữ và bảo vệ bằng phương pháp mã hoá trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Website không khuyến khích người dùng sử dụng lại mật khẩu này trên website khác. Mật khẩu của người dùng là cách duy nhất để người dùng đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình trong website này. Trong mọi trường hợp, người dùng không nên cung cấp thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai, trừ khi người dùng hiểu rõ các rủi ro khi để lộ mật khẩu. Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” trên website. Để thực hiện, người dùng cần cung cấp cho hệ thống biết tên thành viên hoặc địa chỉ email đang sử dụng trong tài khoản, sau đó hệ thống sẽ tạo mật khẩu mới và gửi cho người dùng qua email để người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản.

ĐIỀU 3: SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin thu thập được sẽ được website sử dụng để:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc người dùng.
  • Gửi các thông báo trong quá trình sử dụng website.
  • Xử lý thắc mắc, góp ý và các yêu cầu tương tự.
  • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng điều khoản sử dụng.
  • Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
  • Gửi người dùng các thông tin chuyên môn hữu ích liên quan lĩnh vực tư vấn tâm lý trường học và công tác xã hội trường học.
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

ĐIỀU 4: TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ CÁC ĐỐI TÁC

Khi sử dụng các công cụ thông qua internet, website có thể tiếp nhận thêm các thông tin về người dùng như địa chỉ username, email,… Website kiểm tra thông tin với cơ sở dữ liệu người dùng của mình nhằm xác nhận người dùng, giúp việc thực hiện các dịch vụ cho người dùng được thuận lợi.

Các thông tin tiếp nhận được sẽ được chúng tôi bảo mật như những thông tin mà website thu thập được trực tiếp từ người dùng.

ĐIỀU 5: CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Website sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính người dùng hoặc khi website buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

ĐIỀU 6: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật có thể thay đổi theo thời gian. Website sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, website sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).

Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ trên website về Tư vấn Tâm lý & Công tác Xã hội Trường học của Bộ Giáo dục & Đào tạo (từ đây gọi tắt là Website), tổ chức, cá nhân sử dụng mặc nhiên chấp thuận và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch vụ trên Website có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai trên Website, chỉ sử dụng Website cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

Chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản, mật khẩu của mình, trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành hệ thống.

Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do mình gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ công và các tiện ích khác trên Website và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác.

Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Website để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đồng ý chia sẻ thông tin đăng ký trên Website theo quy định của Website.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch vụ trên Website không được thực hiện một trong các hành vi sau:

Quấy rối, gây phiền toái, gây bất tiện, hạn chế, ngăn chặn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng Website;

Đăng hoặc truyền qua Website bất kỳ tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm hoặc gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức cá nhân khác hoặc tài liệu, thông tin khác trái với các quy định của pháp luật;

Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu.

Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Tạo ra hoặc phát tán chương trình tin học gây hại, tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử, xâm nhập trái phép, can thiệp vào chức năng hoạt động của Website hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ.

Gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác; sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Website mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

3. Website có quyền Tạm dừng, Khoá, Huỷ các tài khoản trên cổng có các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận hoặc không tuân thủ các điều khoản sử dụng đã nêu ở trên mà không cần thông báo cũng như bồi thường.

4. Website không chia sẻ thông tin về người sử dụng với các cơ quan khác mà không có sự cho phép của người sử dụng, trừ trường hợp việc cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan.

5. Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều khoản sử dụng Website, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Website. Người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Website có nghĩa là đã chấp nhận các sửa đổi đó.