Dự án TVTLTH & CTXHTH

Viện Tâm Lý Việt – Pháp Tiếp Đón Đại Diện Bộ GD&ĐT Cùng Các Trường Học Trên Toàn Quốc Tới Tham Quan, Học Tập Kinh Nghiệm Về CTXH&TVTL Trường Học

Sáng ngày 10/04/2024 (Thứ Tư), đại diện Vụ Giáo dục Chính trị & Công tác Học sinh, Sinh viên – Bộ GD&ĐT tổ chức buổi tham quan và học tập kinh nghiệm mô hình cung cấp dịch vụ về công tác xã hội và tư vấn tâm lý (CTXH&TVTL) trường...

Viện Tâm Lý Việt – Pháp Tiếp Đón Đại Diện Bộ GD&ĐT Cùng Các Trường Học Trên Toàn Quốc Tới Tham Quan, Học Tập Kinh Nghiệm Về CTXH&TVTL Trường Học

Sáng ngày 10/04/2024 (Thứ Tư), đại diện Vụ Giáo dục Chính trị & Công tác Học sinh, Sinh viên – Bộ GD&ĐT tổ chức buổi tham quan và học tập kinh nghiệm mô hình cung cấp dịch vụ về công tác xã hội và tư vấn tâm lý (CTXH&TVTL) trường...

Bộ GD&ĐT ban hành tờ rơi truyền thông công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Bộ GDĐT đã phê duyệt và ban hành tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường...

Đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục kỹ năng cơ bản cho học sinh

Chiều 9/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức Room to Read công bố Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GDĐT và Tổ chức Room to Read...

Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý học trong trường học giai đoạn 2022-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tổ chức Good Neighbors International (GNI) vừa công bố văn kiện dự án hợp tác về...

Thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội

Ngày 25/3, Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng...