Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội trường học tại Việt Nam

NGUYỄN T. MỸ LỘC

NGUYỄN T. MỸ LỘC

Lĩnh vực chuyên môn:
- Tâm lý giáo dục
- Tâm lý học đường
- Quản lý giáo dục

  • Viện Tâm lý Việt Pháp, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
TRẦN THÀNH NAM

TRẦN THÀNH NAM

Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý học lâm sàng

  • Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
CG-Tran-Thi-Le-Thu

TRẦN THỊ LỆ THU

Lĩnh vực chuyên môn:
- Tâm lý học đường
- Tâm lý học giáo dục 
- Giáo dục Giá trị sống- Kỹ năng sống

  • Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
CG-Pham-Manh-Ha

PHẠM MẠNH HÀ

Lĩnh vực chuyên môn:
- Tâm lý học hướng nghiệp
- Tâm lý học giáo dục

  • TT Hợp tác ĐTBD, Trường Đại học Giáo dục
CG-Trinh-Thi-Linh

TRỊNH THỊ LINH

Lĩnh vực chuyên môn:
- Tâm lý học xã hội
- Tâm lý học phát triển
- Tâm lý học tích cực
- Tâm lý học nhóm

  • Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
CG-Nguyen-Thi-Thai-Lan

NGUYỄN T. THÁI LAN

Lĩnh vực chuyên môn:
- Công tác xã hội với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em
- Công tác xã hội với người khuyết tật
- Chính sách xã hội
- Công tác xã hội với phát triển bền vững

  • Khoa Xã hội học, Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN