Tag Archives: home-page

Hội thảo “Tham vấn chính sách về hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học”

Ngày 11/8, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội...

Tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục

Trong 2 ngày (8-9/6), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị...

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường”

Ngày 18/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội thảo Chia sẻ...