Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Cao-Xuan-Lieu
TS.

CAO XUÂN LIỄU

Khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

Hoạt động trong ngành: 

 • Tâm lý học đường

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tâm lý giáo dục

Quá trình đào tạo:

 • 2014: Tốt nghiệp Tiến sĩ
 • 2011: Tham gia khóa học Quản lý và lãnh đạo giáo dục tại Malaysia
 • 2006: Tốt nghiệp thạc sĩ Tâm lý học
 • 2012: Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh
 • 2000: Tốt nghiệp đại học ngành Tâm lý học

Quá trình công tác

 • 2010 – Nay: Giảng dạy và NCKH tại Khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục. Tham gia các hoạt động tham vấn tâm lý, bạo lực học đường, tư vấn hướng nghiệp…
 • 2000 – 2010: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt. Tham gia các hoạt động tư vấn tâm lý trường học cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, học sinh người dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Nghiên cứu mức độ phát triển trí tuệ và thực nghiệm nâng cao tốc độ định hướng trí tuệ cho học sinh lớp 4 ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở 2006
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Thành viên nghiên cứu đề tài NCKH cấp tỉnh 2008
 • Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Quỹ Nghiên cứu khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ (Nafosted), Thư ký khoa học, thành viên nghiên cứu
 • Đánh giá thực trạng việc làm và mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành TLH Giáo dục, Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016
 • Management of teaching activities to support students with weak and poor learning results at Dai Kim secondary school – Hoang Mai district – Hanoi City, Hội thảo quốc tế: Tâm lý học – Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và trường học hạnh phúc. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.
 • Xây dựng kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (đang triển khai), Thành viên nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ
 • Nhận thức của sinh viên về hiện tượng đồng tính luyến ái, Tạp chí thiết bị giáo dục, 2021
 • Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ tự kỷ – kết quả nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí. Tạp chí Tâm lý học Việt Nam 2.2022
 • Bước đầu nghiên cứu biểu hiện tâm lý của trẻ tự kỷ bị xâm hại tình dục: Kết quả nghiên cứu trường hợp thông qua phương pháp vẽ tranh. Tạp chí Tâm lý học Việt Nam 3.2022

Liên hệ

 • Khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục – 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội