Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Do-Thi-Van-Anh
PGS. TS.

ĐỖ THỊ VÂN ANH

Khoa CTXH - Trường Đại học Công Đoàn

Hoạt động trong ngành: 

 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tham vấn tâm lý
 • Công tác xã hội trong lĩnh vực tệ nạn xã hội

Quá trình đào tạo:

 • 2011: tiến sĩ ngành XHH, ĐH KHXH & NV
 • 2006: Thạc sĩ ngành XHH, ĐH KHXH & NV
 • 2002: tốt nghiệp đại học ngành XHH, ĐH KHXH & NV

Quá trình công tác

 • 2002 – 2012: Giảng viên khoa Xã hội học, đại học Công đoàn
 • 2012- 2015: Phó khoa CTXH, đại học Công đoàn
 • 2015 – nay: Trưởng khoa CTXH, đại học Công đoàn

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Đã xuất bản bộ: Thực hành Tâm lý học đường từ lớp 1 đến lớp 12
 • Đã xuất bản cuốn: Thực hành Lao động trẻ em

Liên hệ: 

 • Mail: vananhdt@dhcd.edu.vn