Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Ha-Thi-Thu
TS.

HÀ THỊ THƯ

Khoa Công Tác Xã Hội, Học viện KHXH

Hoạt động trong ngành: 

 • Tâm lý học
 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tâm lý học phát triển
 • Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em
 • Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe

Quá trình đào tạo:

 • 2012: Tiến sĩ Tam lý học
 • 2003: Thạc sĩ Tâm lý học
 • 1999: Cử nhân Tâm lý học

Quá trình công tác

 • 2014 – Nay: Giảng viên, Quản lý ngành CTXH, Khoa CTXH, Học viện KHXH
 • 2009 – 2014: Giảng viên, Quản lý chuyên ngành Tâm lý học và ngành CTXH, Khoa CTXH, Đại học LĐ-XH, CS2, Tp.HCM
 • 2000 – 2009: Giảng viên bộ môn Tâm lý học, Khoa CTXH, ĐH LĐ-XH, Hà Nội

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Nghiên cứu về kỹ năng công tác xã hội
 • Nghiên cứu về công tác xã hội bảo vệ trẻ quản lý trường hợp trẻ em nguy cơ bị bạo hành/bị buôn bán
 • Dự án bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
 • Dự án Quản lý trường hợp bảo vệ cho cán bộ cấp cơ sở
 • Xuất bản, tập huấn về Tham vấn, tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông
 • Xuất bản, tập huấn về Công tác xã hội trong các trường THPT
 • Xuất bản và tập huấn CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

Liên hệ: 

 • Email: hathu.congtacxahoi@gmail.com