Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Le-Minh-Cong.j
TS.

LÊ MINH CÔNG

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG - HCM

Hoạt động trong ngành

 • Tâm lý học đường

Lĩnh vực chuyên môn

 • Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Quá trình đào tạo

 • 2016 – 2019: Lượng giá và can thiệp tâm lý cho trẻ em gặp rối loạn học tập trong bối cảnh học đường, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HC và Đại học Louvain (Bỉ)
 • 2012 – 2016: Tiến sĩ tâm lý học chuyên ngành, Học viện Khoa học Xã hội.
 • 2009 – 2011: Thạc sĩ Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội’
 • 2006 – 2009: Đào tạo trị liệu tâm lý gia đình và can thiệp trị liệu hệ thống, Trường Đại học Louvain (Bỉ) và Bệnh viện Tâm thần TP HỒ Chí Minh.
 • 2003 – 2004: Bồi dưỡng chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
 • 1998 – 2002: Học cử nhân ngành Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác

 • 2022 – Nay: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khoẻ tinh thần, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM. 
 • 2019 – 8/2023: Phó trưởng Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM. 
 • 2016 – Nay: Trưởng Module tâm lý y học & đạo đức y khoa, Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM. 
 • 2012 – 2019: Phó trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM
 • 2003 – 2012: Phụ trách Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Đánh giá hiệu quả của liệu pháp trò chơi trên trẻ chậm ngôn ngữ do căn nguyên tâm lý.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục giới tính tại các trường THPT ở Đồng Nai.
 • Nghiên cứu 05 trường hợp nghiện internet được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi.
 • Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet – game online tại Đồng Nai.
 • Thử nghiệm mô hình đánh giá và can thiệp sớm trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
 • Trò chơi bạo lực ở thanh thiếu niên, nghiên cứu tiếp cận tâm lý và xã hội.
 • Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 – 2020.
 • Xây dựng mô hình hoạt động Tâm lý học trường học ở Đồng Nai.
 • Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Đồng Nai.
 • Đánh giá nhận thức và khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đơn vị liên hệ

 • Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khoẻ tinh thần, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG – HCM;
 • Email: congle@hcmussh.edu.vn