Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Le-Thu-Hien
TS.

LÊ THU HIỀN

Khoa Công tác xã hội - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hoạt động trong ngành: 

 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Xã hội học

Quá trình đào tạo:

 • 2013 – 2016: Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Tiến sĩ Xã hội học
 • 2008- 2011: Viện Xã hội học – Thạc sĩ Xã hội học
 • 2002-2006: Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Cử nhân xã hội học

Quá trình công tác

 • 2016 đến nay: Tổ trưởng BM Công tác xã hội – Khoa Công tác xã hội – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
 • 2008 đến nay: Giảng viên – Khoa Công tác xã hội – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hành vi và kĩ năng xã hội của Thanh thiếu niên năm 2022; Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hoạt động nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh THPT (năm 2020)
 • Tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong dạy học và giáo dục học sinh cho giáo viên ở trường trung học phổ thông – Dự án Phát triển giáo dục THPT2 – Bộ Giáo dục và ĐT
 • Xây dựng tài liệu, bộ công cụ và tập huấn Đánh giá thực hiện quyền trẻ em dưới góc nhìn trẻ em. Dự án của Hội đồng Đội TƯ – Plan International.
 • Tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong dạy học và giáo dục học sinh cho giáo viên ở trường trung học phổ thông – Dự án Phát triển giáo dục THPT2 – Bộ Giáo dục và ĐT
 • Tập huấn chuyên đề cho chương trình Tư vấn tâm lý học đường – Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang

Liên hệ

 • Email: hienlethu.278@gmail.com