Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Ngo-Thanh-Hue
TS.

NGÔ THANH HUỆ

Viện Tâm lý Việt Pháp, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoạt động trong ngành: 

 • Tâm lý học đường

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tâm lý học phát triển
 • Tâm lý trẻ em và trẻ vị thành niên

Quá trình đào tạo:

 • Năm 2009, Thực tập sinh khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Giáo dục (CREN) Đại học Nantes (CH Pháp)
 • Năm 2005, nhận bằng Tiến sỹ ngành Tâm lí học, Đại học Nantes (CH Pháp)
 • Năm 2002, tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tâm lí học, Đại học Nantes (CH Pháp)
 • Năm 2000, Tốt nghiệp Cử nhân ngành Giáo dục tại Đại học sư Phạm Hà Nội và Đại học Standalh 3_Grenoble (CH Pháp)

Quá trình công tác

 • 2019 đến nay: Phó Viện trưởng Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt- Pháp
 • 2007- 2017: Cán bộ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2008-2014: Nghiên cứu viên, giảng viên tại Trung tâm nghiên cứu Giáo dục – Đại học Nantes
 • 2005-2019: Giảng viên, Cán bộ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2002-2005: Cộng tác viên tại Đại học Nantes (Cộng Hòa Pháp)

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • 2015: Đồng tác giả, Le bien-être des élèves à l’école et au collège: validation d’une échelle multidimensionnelle: analyses descriptives et différentielles. Education & Formations, n°88. Education & Formations, n°88.
 • 2015: Đồng tác giả, Le bien-être des élèves à l’école et au collège : validation d’une échelle d’évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles. Journée « L’égalité des chances à l’école », DEPP-MEN, Paris, 19 mars 2015.
 • 2013: Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi qua tiếp cận tâm lý học. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol.29, N.3, 2013.

Liên hệ

 • TS. Ngô Thanh Huệ, Phó Viện Trưởng Viện Tâm lý Việt Pháp, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: huent@tamlyvietphap.vn