Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Nguyen-Thanh-Binh
PGS. TS.

NGUYỄN THANH BÌNH

Khoa Công tác xã hội - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Hoạt động trong ngành: 

 • Xã hội học
 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Công tác xã hội trường học
 • Công tác xã hội với trẻ em và gia đình
 • Xã hội học giáo dục

Quá trình đào tạo:

 • 2009-2012: NCS Xã hội học – ĐH Tự do Berlin CHLB Đức
 • 2002-2005: Học viên cao học Xã hội học – Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN
 • 1997-2001: Sinh viên Xã hội học – Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN

Quá trình công tác

 • 2022-nay: Bộ môn Cơ sở CTXH, Trưởng Khoa CTXH, Trường ĐHSPHN
 • 2016-2022: Bộ môn Cơ sở CTXH, Khoa CTXH, Trường ĐHSPHN, Phó Trưởng Khoa
 • 2011-2015: Bộ môn Cơ sở CTXH, Khoa CTXH, Trường ĐHSPHN
 • 2004-2011: Bộ môn CTXH, Khoa GDCT, Trường ĐHSPHN

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình công tác xã hội học đường ở trường trung học (2016-2017).
 • Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học nhằm ứng phó với tai nạn thương tích cho học sinh trung học cơ sở (2022 – 2023).

Liên hệ

 • Khoa Công tác xã hội – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội