Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

GS. TS.

NGUYỄN T. MỸ LỘC

Viện Tâm lý Việt Pháp, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoạt động trong ngành: 

 • Tâm lý giáo dục

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tâm lý giáo dục
 • Tâm lý học đường
 • Quản lý giáo dục

Quá trình đào tạo:

 • Năm 2010, được bổ nhiệm Giáo sư – Ngành: Giáo dục học – Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục
 • Phong GS năm 2010, Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN
 • Năm 2002, được phong học hàm Phó giáo sư, Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN
 • Năm 1987, Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử giáo dục – Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo dục, Liên Xô cũ.
 • Năm 1978, Cử nhân ĐHSP Gerxen, Leningrat (Liên Xô cũ).

Quá trình công tác

 • 2019 – nay: Viện Trưởng Viện Tâm lý Việt – Pháp
 • Chủ tịch HĐGS ngành Giáo dục học nhiệm kỳ 2018 – 2023
 • Chủ tịch HĐCDGS ngành Giáo dục học nhiệm kỳ 2014 – 2019
 • Thành viên HĐCDGS liên ngành Tâm lý – Giáo dục học nhiệm kỳ 2009 – 2014
 • Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017- 2022
 • 2009 – 2019, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN
 • 1994 – 2000, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Đào tạo
 • 1993 – 1994, Chủ nhiệm Khoa lý luận quản lý giáo dục – Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Đào tạo

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • 2019, Đồng tác giả Đồng Chủ biên. Quản lý văn hóa nhà trường. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-9790-1
 • 2018, Chủ biên Đồng tác giả .Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: Tiếp cận theo hướng hành vi tổchức. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-6686-0
 • 2016, Chủ biên- Đồng tác giả Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-2559-1
 • 2015, Đồng Chủ biên Đại cương khoa học quản lí. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604- 939-536-9

Liên hệ

 • Viện Tâm lý Việt Pháp, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội