Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Nguyen-Thi-Thai-Lan
PGS. TS.

NGUYỄN T. THÁI LAN

Khoa Xã hội học, Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN

Hoạt động trong ngành: 

 • Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Công tác xã hội với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em
 • Công tác xã hội với người khuyết tật
 • Chính sách xã hội
 • Công tác xã hội với phát triển bền vững

Quá trình đào tạo:

 • 2015, tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công tác xã hội, Đại học tổng hợp New South Wales, Australia
 • 2004: Tốt nghiệp Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học tổng hợp Regina, Canada;
 • 2003: Tổt nghiệp chương trình học chuyển đổi Công tác xã hội, Đại học New Foundland, Canada;
 • 1994: Tổt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Quá trình công tác

 • 2014 – nay, tư vấn viên quốc gia cho các tổ chức UNICEF Việt Nam, UNICEF khu vực, ILO, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Người khuyết tật Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam, v.v
 • 2005 – nay: Giảng dạy và nghiên cứu về công tác xã hội; Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
 • 2004 – 2010: Nhà tham vấn, Trung tâm Tham vấn Gia đình và Trẻ em, Đại học Lao động-Xã hội;
 • 2000 – 2001: Tình nguyện viên quốc gia của tổ chức Tình nguyện Liên hợp quốc dự án hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người dễ bị tổn thương tại Việt Nam;

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em: Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam (ĐH New South Wales, Australia, 2015);
 • Đánh giá nguồn nhân lực dịch vụ xã hội khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (UNICEF khu vực);
 • Xây dựng lộ trình thực hiện Tuyên Bố Hà Nội về về Thúc đẩy công tác xã hội, hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng (UNICEF khu vực);
 • Nghiên cứu về giáo dục dạy nghề, việc làm và khởi nghiệp với thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình (ĐHQGHN);
 • Ảnh hưởng của Internet đối với giao tiếp giữa cha mẹ và con trong các gia đình đô thị tại Việt Nam (NAFOSTED);
 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn Công tác xã hội trong phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em (UNICEF khu vực)

Liên hệ

 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Lan, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội