Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Tran-Thi-Le-Thu
PGS. TS.

TRẦN THỊ LỆ THU

Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hoạt động trong ngành

 • Tâm lý học đường
 • Tâm lý học giáo dục 
 • Giáo dục Giá trị sống- Kỹ năng sống

Lĩnh vực chuyên môn

 • Tâm lý học đường
 • Tâm lý học giáo dục 
 • Giáo dục Giá trị sống- Kỹ năng sống

Quá trình đào tạo

 • 2006: Tiến sĩ tâm lý- Viện Tâm lý học- Học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
 • 2001: Thạc sĩ Tâm lý học. Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 • 2001: Cử nhân giáo dục đặc biệt- Đại học sư phạm Hà Nội
 • 1996: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học ngoại ngữ Hà Nội.
 • 1994: Cử nhân Tâm lý- Giáo dục. Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 • 2004, 2006, 2007: Nghiên cứu và thực hành Tâm lý học đường, Tâm lý lâm sàng tại Đại học St. John’s và Viện Albert Ellis- Hoa Kỳ. 
 • 2008: Chứng chỉ Giám sát công tác xã hội. VSO. 
 • 2007: Chứng chỉ Tham vấn trẻ em: UNICEF & Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2007: Chứng chỉ Kỹ năng tham vấn nâng cao. Monash University & Save The Children UK. 

Quá trình công tác

 • 2016- đến nay: Thành viên ban cố vấn chương trình Thầy cô chúng ta đã thay đổi, Cha mẹ thay đổi và Dự án Trường học Hạnh phúc của Kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7, Đài truyền hình Việt Nam. 
 • 2011- đến nay: Tư vấn Tâm lý- giáo dục, giám sát chuyên môn phòng Tâm lý học đường, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy- Hà Nội. 
 • 2010- đến nay: Giám sát chuyên môn phòng tâm lý học đường, Trường THCS- THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội. 
 • 2007- đến nay: Giảng viên Tâm lý- Giáo dục, Tâm lý học đường tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội. 
 • 2001- đến nay: Tham vấn và trị liệu tâm lý độc lập tại các tổ chức phi chính phủ và phòng tham vấn OTOD.
 • 2014- 2016: Tham gia giám sát sát 20 phòng tham vấn học đường thuộc dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” của tổ chức Plan. 
 • 2013- 2017: Tư vấn độc lập, Chương trình Công tác xã hội dành cho người khuyết tật của Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (Vietnam Assistance for the Handicapped/VNAH). 
 • 2008- 2009: Tham vấn tâm lý, Tổ chức Koto tại Hà Nội. 2007- 2009: Tham vấn tâm lý, Trường THCS- THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. 

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • 2023- đến nay: Chủ trì nhóm tập huấn Cán bộ tham vấn học đường thuộc dự án “Bảo vệ trẻ em đáp ứng toàn diện về giới trong trường học”. Tổ chức Plan International. 
 • 2019- 2022: Chủ nhiệm đề tài “Mối quan hệ giữa giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”. MS-501.01-2016.01. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nafosted. 
 • 2018- 2022: Thư ký đề tài “Nghiên cứu hành vi gây hấn và kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc của học sinh THCS Việt Nam hiện nay”. Mã số 501.01-2018.01. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nafosted. 
 • 2014- 2016: Thành viên dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”. Tổ chức Plan International. 
 • 2020- 2022. Thành viên đề tài “Biên soạn Từ điển tham vấn tâm lý”. Viện Từ Điển học và Bách Khoa Thư VIệt Nam. 
 • 2015- 2018: Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Xây dựng và triển khai mô hình hoạt động tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông”. Mã số: B2015- 17- 73. Bộ GD & ĐT 
 • 2011- 2012: Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Thực trạng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục ở Hà Nội”. Mã số SPHN- SPHN-11-47. Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
 • 2009- 2010: Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Khó khăn tâm lý của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội”. Mã số SPHN- 09- 328. Trường Đại học sư phạm Hà Nội. 

Đơn vị liên hệ: 

 • Cá nhân: Trần Thị Lệ Thu thuttl@hnue.edu.vn
 • Cơ quan: Trần Thị Lệ Thu Khoa Tâm lý- Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội