Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

CG-Pham-Manh-Ha
PGS. TS.

PHẠM MẠNH HÀ

TT Hợp tác ĐTBD, Trường Đại học Giáo dục

Hoạt động trong ngành

 • Tâm lý học đường

Lĩnh vực chuyên môn

 • Tâm lý học hướng nghiệp;
 • Tâm lý học giáo dục

Quá trình đào tạo

 • 2017 PGS, Giảng viên cao cấp
 • 2011. Tiến sĩ TLH, Trường ĐHKHXH & NV
 • 2004. Thạc sĩ TLH, Trường ĐHKHXH & NV
 • 1997. Cử nhân Tâm lý học, Trường ĐHKHXH & NV

Quá trình công tác

 • 1998 – 2013.Giảng viên, Phó GĐ Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn tâm lý, Trường ĐHKHXH&NV
 • 2013 – 2018. Giảng viên, Phó trưởng Khoa CTTN, Học viện TTN VN
 • 2018 – 2019. Giảng viên, Phó trưởng Khoa Các KHGD, Trường ĐHGD
 • 2019 – Nay. Giảng viên, Giám đốc TT Hợp tác ĐTBD, Trường ĐHGD

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

 • Phạm Mạnh Hà, Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội cho học sinh trung học cơ sở , NXB Đại học Quốc gia 2013
 • Phạm Mạnh Hà, Cẩm nang hướng nghiệp – Chọn đúng trường làm đúng nghề, NXB Thanh niên 2017
 • Phạm Mạnh Hà, Tính tích cực tham gia hoạt động xã hội của người lao động trong các khu công nghiệp ở VN giai đoạn hiện nay, NXB Đại học Quốc gia 2017
 • Phạm Mạnh Hà (chủ biên) Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS. NXB Thanh Niên, 2021 ISBN: 978.604.334.764.7
 • Phạm Mạnh Hà (chủ biên) Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT. NXB Thanh Niên, 2021 ISBN: 978.604.334.765.4
 • Phạm Mạnh Hà (Chủ biên) Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở trường tiểu học, NXB ĐHQG 2021 (ISBN 9876043425864)
 • Phạm Manh Hà; Giáo dục hướng nghiệp Lớp 6, NXB Giáo dục 2021 (ISBN 987.604.0.27921.7)
 • Phạm Manh Hà; Giáo dục hướng nghiệp Lớp 7, NXB Giáo dục 2021 (ISBN 987.604.0.27922.4)
 • Phạm Manh Hà; Giáo dục hướng nghiệp Lớp 8, NXB Giáo dục 2021 (ISBN 987.604.0.27923.1)
 • Phạm Manh Hà; Giáo dục hướng nghiệp Lớp 9, NXB Giáo dục 2021 (ISBN 987.604.0.27924.8)
 • Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, NXB Đại hoc Quốc Gia 2022 (ISBN 987.604.999.298.8)

Liên hệ 

 • hapm@vnu.edu.vn