Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học đường và công tác xã hội tại Việt Nam

TS.

PHẠM NGỌC LINH

Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Hoạt động trong ngành:

 • Tâm lý học và công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tư vấn, tham vấn, tư vấn hướng nghiệp

Quá trình đào tạo:

 • 2001: Tốt nghiệp ĐH ngành Tâm lý- giáo dục
 • 2005: Tốt nghiệp cao học ngành Tâm lý học
 • 2014: Tiến sĩ ngành Tâm lý học
 • 2011. Đào tạo về CTXH

Quá trình công tác

1. Mốc thời gian

 • 2019 đến nay: GV, Trưởng Khoa CTXH
 • 2015-2019: GV, Phó Trưởng Khoa CTXH
 • 2002 đến nay:GV khoa CTXH, HVTTNVN

2. Lĩnh vực giảng dạy chính

 • Quá trình công tác: Giảng dạy các môn học Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Hành vi con người và môi trường, Tham vấn tâm lý, Tham vấn trẻ em, Công tác xã hội với trẻ em và TE có hoàn cảnh đặc biệt, An sinh xã hội, Đạo đức nghề …
 • Tham gia tập huấn về tư vấn tâm lý học đường, tư vấn hướng nghiệp …

3. Lĩnh vực nghiên cứu chính

 • Tính sáng tạo (Luận văn thạc sĩ)
 • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT (Luận án TS)
 • Mô hình tham vấn học đường (ĐTNCKH)
 • Nghiên cứu về quyền trẻ em; hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên; hỗ trợ trẻ em không đến trường; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐTNCKH cấp Bộ)
 • Nghiên cứu về sự thích ứng nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Các nghiên cứu/thành tựu nổi bật

1. Các Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

 • Đề tài: Kỹ năng công tác xã hội của Cán bộ đoàn TN, 2011, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư ký, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác thanh thiếu nhi hiện nay”, 2014, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư ký, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Lựa chọn kỹ thuật can thiệp trong tham vấn trẻ em”, 2014, Cấp cơ sở: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chủ nhiệm , (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Xây dựng mô hình tham vấn học đường tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”, 2015, Cấp cơ sở: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chủ nhiệm, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khởi nghiệp của thanh niên nông thông đồng bằng sông Hồng”, 2015, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư ký, (Đã nghiệm thu)
 • Chương trình: “Phát triển các ngành khoa học ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”, 2016, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư ký, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: Sự thích ứng nghề nghiệp của sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp, 2017, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: “ Vai trò của đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi”, 2018, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện quyền trẻ em”, 2019, Đề tài cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: “Bắt nạt trực tuyến ở học sinh Việt Nam: Nghiên cứu thực tiễn và xây dựng chương trình phòng ngừa, can thiệp hiệu quả”, 2017 – 2020, NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Uỷ viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng chống xâm hại trẻ em”, 2020, Đề tài cấp Bộ, Ủy viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: “Nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cho học sinh trung học phổ thông”, 2020, Đề tài cấp Bộ, Ủy viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài: Xây dựng nội dung học phần tham vấn cơ bản cho sinh viên ngành công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, 2020, Cấp Học viện, Ủy viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát triển mô hình hỗ trợ tâm lý thanh thiếu niên”, 2021, Đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Giáo dục điều chỉnh hành vi lệch chuẩn cho học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội”, 2021, Đề tài cấp Sở, Ủy viên, (Đã nghiệm thu)
 • Đề tài “Giải pháp hỗ trợ trẻ em không đến trường khu vực đô thị”, 2022, Đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm, (Đã nghiệm thu)

2. Các giáo trình, sách chuyên khảo đã công bố

 • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, 2019, NXB Thanh niên
 • Sách chuyên khảo: Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên ngành công tác xã hội, 2019, NXB Thanh niên
 • Giáo trình. Tham vấn trẻ em, 2022, NXB Đại học Quốc gia
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học, 2022, NXB Đại học Quốc gia
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thực hiện quyền trẻ em, 2022, NXB Thanh niên